Vršimo organizaciju punih šleperskih, kamionskih ili kombi utovara u izvozu i uvozu na sve evropske destinacije. Pružamo usluge međunarodnog transporta robe prema svim destinacijama u Evropi.

Dodatak na gorivo

Datum stupanja na snagu

12/04/2021

Dodatak za sve UPS Express i UPS Expedited Servise izvan zemalja EU

18.00%

x