Vršimo organizaciju punih šleperskih, kamionskih ili kombi utovara u izvozu i uvozu na sve evropske destinacije. Pružamo usluge međunarodnog transporta robe prema svim destinacijama u Evropi.

Dodatak na gorivo

Datum stupanja na snagu

20/03/2023

Međunarodne UPS Express & UPS Expedited usluge  transporta  -  29.50%

Domaći transport - 19.00%

 

x