Vršimo organizaciju punih šleperskih, kamionskih ili kombi utovara u izvozu i uvozu na sve evropske destinacije. Pružamo usluge međunarodnog transporta robe prema svim destinacijama u Evropi.

Dodatak na gorivo

Datum stupanja na snagu

19/10/2020

Dodatak za sve UPS Express i UPS Expedited Servise izvan zemalja EU

13.00%

x